Visions Goals Activities

Verktøy og metoder

Verktøy og metoder

Markedets mest effektive verktøy og metoder innen selvledelse og medarbeiderskap bidrar til at våre kunder lykkes med å realisere varige endringer av adferd.

businessmastering™ tilbyr elementær og effektfull IT-struktur for å understøtte og styrke det tette og fruktbare samspillet mellom leder og medarbeider.

businessmastering™ er Nordens markedsleder innen verktøy og metoder for selvledelse, medarbeiderskap og medarbeidersamtaler.

Les mer

Workshops og foredrag

Workshops og foredrag

Vi tilbyr aktivisering av dine ledere/mellomledere og medarbeidere. Vi tror ikke på lederutvikling alene men at ledere og medarbeidere utvikler seg i tett samspill.

Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våretreningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

Les mer

Inspirasjon!

Inspirasjon!

Hva er det som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes?

Det mange av oss trenger aller mest er en god samtalepartner, som hjelper oss til å ta ut det beste av oss selv.

Vi vil hevde at en av hovedkildene til motivasjon er å reflektere, definere og leve i tråd med inspirerende mål og verdier.

Ønsker du å leve et mer meningsfylt og gledesfylt liv må du tenke flere meningsfylte og gledesfylte tanker.

Da vil du oppleve økt MESTRING og økt MENING! Og det er jo det som driver oss, er det ikke?

Les mer

Vi er selskapet bak Medarbeidersamtalen 2.0 Kontakt oss
  • Inspirasjon!
  • Medarbeidersamtalen 2.0
  • Målstyring

Hva er det som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes?

Det mange av oss trenger aller mest er en god samtalepartner, som hjelper oss til å ta ut det beste av oss selv.

Vi vil hevde at en av hovedkildene til motivasjon er å reflektere, definere og leve i tråd med inspirerende mål og verdier.

Ønsker du å leve et mer meningsfylt og gledesfylt liv må du tenke flere meningsfylte og gledesfylte tanker.

Da vil du oppleve økt MESTRING og økt MENING! Og det er jo det som driver oss, er det ikke?

Les mer

Medarbeidersamtale-modulen Appraisal Manager tilbyr skjematur for og referat-lagring av samtalen, og ikke minst oppfølgingsrutiner for å sikre at tiltak blir gjennomført.

Vår erfaring er at mange ledere og mellom-ledere ikke har en god nok struktur for å følge opp de mål og tiltak som avtales i en medarbeidersamtale.

I en undersøkelse vi i businessmastering nylig har gjort blant SMB-bedrifter i Norge, viser det seg at 99 av 100 virksomheter er svært utilfreds eller utilfreds med egen oppfølging av medarbeidersamtalene (utviklingssamtalene).

Av denne grunn tilbyr vi en modul som gir struktur og oppfølgingshjelp for leder og medarbeider, og såledessignifikant effekt i de virksomheter vi jobber med.

Les mer

businessmastering Goal Manager tilbyr deg struktur for å definere, lagre og ikke minst dele dine egne visjoner og mål.

 

Ved å legge egne mål ut som bakgrunnsbilde oppnår man positiv forsterkning/visualisering og dette er en konkret og meget positiv «programmering» – det virker – prøv det selv!

 

Les mer

Takk for den inspirasjonen du gir oss som jeg merker på meg og de andre har en større effekt enn jeg først hadde forestilt meg. Vi blir nok utvilsomt en svært god referanse for deg om du skulle trenge det.

businessmastering gir oss et fantastisk utgangspunkt for lederskap og medarbeiderskap i vår bedrift.

breiband.no breiband.no

Jan-Tore Dannemark, Daglig Leder