Visions Goals Activities

Om oss

Selskapet businessmastering AS ble grunnlagt i Drøbak i desember 2005.

businessmastering tilbyr både verktøy og metoder. businessmastering as eies av de ansatte, med grunnleggerne Jørn Gabrielsen og Rune Semundseth som majoritetsaksjonærer. Jørn og Rune var nøkkelpersoner i suksessen WebCom (de startet selskapet sammen med Knut Brobakken) på slutten av 90-tallet og har skiftet bransje – sammen. Mer om grunnlegger og daglig leder Rune Semundseth her. Mer om resten av businessmastering-teamet lenger ned på siden.

Selskapet legger sten på sten og i 2015 nådde selskapet flere milepæler: Metoden og boken Medarbeiderkoden ble lansert i mars 2015 og i april samme år nådde businessmastering sin 100. kunde på verktøyene Appraisal Manager og Goal Manager. Boken Medarbeiderkoden trykkes i nytt opplag 1. kvartal 2017 etter at 1. opplag på 2000 er utsolgt. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016 og 500 bøker ble solgt på kun en måned.

Forretningsidéen vår

er å tilby markedet en kraftfull verktøykasse med systemer og metoder for kulturer bygget på tydelige verdier og normer. businessmastering verktøy og metoder gjør ledere og medarbeidere i stand til å forløse virksomhetens og individenes potensial. Vi implementerer Medarbeiderkoden i tett samarbeid med våre kunder – der begge parter vil det like mye – fordi eierskap og medarbeiderskap går hånd i hånd!

Vi skal bidra signifikant til ansvarliggjøring, myndiggjøring og modiggjøring – i kulturer preget og bygget på DIALOG og forløsende spørsmål – i det nordiske markedet

Motto for businessmastering: Rå, med hjertet!

 

Kundeløfte og overordnede mål

Vi skal være så tilstede i våre kunders behov at kunden blir takknemlig for å kjenne oss. Det er vårt viktigste løfte/mål.

Videre skal vi være Norges mest attraktive tilbud innen LEDERSKAP basert på MEDARBEIDERSKAP – bygget på en menneskefilosofi der myndiggjøring og ansvarliggjøring gjennomsyrer leveransene. Metodene i Medarbeiderkoden skal innen 2020 være innarbeidet som klart ledende verktøykasse og rammeverk for implementering av medarbeiderskap i Norge.

Vi og våre kunder LÆRER SAMMEN, og businessmastering kunder er tilfreds med at vi er så konkrete og praktiske i vår tilnærming. Da skaper vi varig endring – altså læring!

 

VÅRE KONSULENTER:

Tove Reidun Dirdal Hofsmo, Partner & rådgiver tove.reidun@businessmastering.no tlf. 41 63 82 51
Øyvind Kvernen, Partner & rådgiver oyvind@businessmastering.no tlf. 91 81 06 87
Patrick Glavin, Partner & rådgiver patrick@businessmastering.com tlf. 95 12 04 34
Jørn Gabrielsen, Partner & CTO jorn@businessmastering.no tlf. 417 63 463
Rune Semundseth, Partner og CEO rune@businessmastering.no tlf. 90 74 98 64

Tove Reidun Dirdal Hofsmo

Tove Reidun Dirdal Hofsmo

Øyvind Kvernen

Øyvind Kvernen

Patrick Glavin

Patrick Glavin

Jørn Gabrielsen

Jørn Gabrielsen

Rune Semundseth

Rune Semundseth

Vi holder til Helt Sentralt i Strandgata 19

Vi holder til Helt Sentralt i Strandgata 19

Helt Sentralt Lounge

Helt Sentralt Lounge

SMIA i Son

SMIA i Son

Din utvikling og vekst

Din utvikling og vekst

Våre verdier

Innlevelse:
Vi lever oss INN i vår kundes kontekst og bryr oss

Skikkelig:
Våre leveranser skrives med «permanent marker» – det vi leverer blir stående. Vi er hel VED.

Bedre enn igår:
Vi skal utfordre og støtte – for å skape kontinuerlig forbedring.

Nysgjerrig:
Vi graver, tør og spør – i vekstsonen.

 

VÅRE PARTNERE
Leadership Weekly www.leadershipweekly.com
Vida Pluss www.vidapluss.no
Impaktor www.impaktor.no
Fønix Kompetanse www.fonixkomp.no

Foredragsformidlere:
Athenas www.athenas.no
Norsk Foredragsformidling www.Foredragsformidling.no
Kjentfolk www.kjentfolk.no
Lyse Øyeblikk www.lyseoyeblikk.no

OM TANKEVEKKER OG STRUKTØR RUNE SEMUNDSETH

Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap. Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer. Sist medgründer i selskapet businessmastering AS, som står bak det markedsledende konseptet businessmastering; verktøy og –metoder for lederskap og medarbeiderskap samt beslektede temaer som målstyring og selvledelse. I mars 2015 ga han og Fagbokforlaget ut boken Medarbeiderkoden som er blitt en bestselger. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016 og 500 bøker ble solgt på kun en måned.

Med faglig/teoretisk bakgrunn som Sivilmarkedsfører, og som entreprenør, har Semundseth startet flere selskaper, bl.a. suksessen WebCom AS der han var daglig leder og gründer (co-grundet med Knut Brobakken og Jørn Gabrielsen). Semundseth har også jobbet i bl.a. Software Innovation, Ciber og Innovasjon Norge og har dessuten igangsatt bistandsprosjektene iktaid.no og jazzaid.com. I dag tilbyr han tankevekkende og lærerike foredrag & workshops, og bærer tittelen «Tankevekker og Struktør».

 

– Holdninger og perspektiver som styrker den enkeltes engasjement

– Hva er det som driver oss?

– Hvilken tilhørighet til virksomhetsplattform skaper glød og vekstmuligheter?

– Knytningen mellom verdier og ferdigheter

– Knytningen mellom ferdigheter og rolleforståelse

– Hva er medarbeiderskap, hvorfor medarbeiderskap og hvordan skaper vi det aktive medarbeiderskapet?

– Hvordan utnytte det gode mangfoldet og skape gode team?

– Kraftfulle spørsmål og viktige refleksjoner i livet

 

PRESSEBILDER : (høyoppløselige)

http://www.businessmastering.com/images/rune2013a.jpg
http://www.businessmastering.com/images/rune2013b.jpg
http://www.businessmastering.com/images/rune2013c.jpg
http://www.businessmastering.com/images/rune2013d.jpg
http://www.businessmastering.com/images/rune2013e.jpg

http://www.businessmastering.com/images/Rune_Lillestrom_120813.jpg