Visions Goals Activities

Et varmere og smartere arbeidsliv – i vekstsonen!

Bli med i SMIA og bidra til et varmere og mer inkluderende arbeidsliv! Nederst på siden kan du melde deg inn som medlem i SMIA-nettverket og møte likesinnede i en interaktiv e-møteplass. Denne møteplassen blir ikke bedre enn det du bidrar til! @:-)

Velkommen til SMIA-nettverket! Dette nettverket møtes både fysisk og på den virtuelle møteplassen som du kan klikke deg inn til via denne siden. For å få glede av nettverket må du være registrert, og vi tar forbehold om at du må godkjennes (som medlem) av en businessmastering-ansatt. Kun folk som inviterer til dialog (ikke monolog) er velkommen! I SMIA er det ROM FOR ALLE som har ROM FOR ANDRE.

SMIA

SMIA står for:

  • Samskaping
  • 10. mars 2017 kl. 1230

  • Mestring 10. mai kl. 13
  • Inspirerende mål & verdier og
  • 23./24. august

  • Anerkjennelse
  • 26. oktober kl. 0830

SMIA er en møteplass, både fysisk og digital, som bidrar signifikant til et varmere og mer inkluderende arbeidsliv.

Du må være medlem for å få invitasjoner og for å kunne melde deg på arrangementer.

Det er gratis å registrere seg.

Bli med i SMIA og bidra til et varmere og mer inkluderende arbeidsliv!

Pris/deltakeravgift står inne i arrangements-infoen for det enkelte arrangement.

Vel møtt!

Klikk her!Klikk deg inn til SMIA-nettverket her!

SMIA har i flere år vært en møteplass for de av våre kunder og partnere som trenger refleksjonsrom. Vi trenger å dele og trene sammen – med likesinnede innen lederskap/medarbeiderskap/HR. Våre kvartalsvise treff har vært gjennomført på forskjellige steder, hovedsakelig ved Handelshøyskolen BI, Virke, Oscarsborg, Litteraturhuset og Strandgata 19 (HELT SENTRALT).

Neste SMIA-konferanse (halvannen dag) – I for Inspirasjon – er 23. og 24. august 2017. Dette er år 9 av totalt 25 år med denne SMIA-konferansen (siste arr. i august 2033). Påmeldingsinfo/-rutine for hvert arrangement er inne i SMIA-nettverket (via linken «Klikk deg inn ….»). Her er link til programmet for Leder & Medarbeiderskap 2017 på Son Spa

Mer info om møtene + påmelding til alle SMIA-arrangementer gjøres inne i det virtuelle SMIA-nettverket, via denne lenka, (under «Arrangementer», inne i SMIA-nettverket)

Ambisjonen for SMIA er et varmere og mer inkluderende arbeidsliv – der leder og medarbeider utfordrer hverandre og skaper verdier og tilhørighet sammen. Når det er varmt nok i SMIA kan vi forme arbeidslivet til noe annet og bedre, det krever en viss temperatur. For å kunne få til dette trener vi lyttemuskelen, vi bruker nysgjerrigheten og fantasien, vi setter inspirerende mål, vi gir hverandre anerkjennelse. Vi skaper praktiske arbeidsredskaper sammen.

I SMIA tror vi at ved å dele får vi mer!

Førstkommende møte i SMIA er S for Samskaping 10. mars på HeltSentralt kl. 1230. Les mer inne i SMIA-nettverket !

Ved å dele får vi mer – velkommen!

Påmelding via SMIA-nettverket, se link under.

Gi og få!

… og ta gjerne med en medarbeider/kollega

 

Klikk deg inn til SMIA-nettverket her!

 

I SMIA er det ROM FOR ALLE som har ROM FOR ANDRE.

Fasilitatorer i SMIA

Jon Fredrik Alfsen, SMIA-arrangør

Jon Fredrik Alfsen, SMIA-arrangør

Jon Fredrik Alfsen er statsviter og høyskolekandidat, samt at han etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk.
Han har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved UIO. Jon Fredrik har mange års erfaring som rådgiver innenfor endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeiderskap. Jon Fredrik har mye erfaring fra å kjøre kurs , programmer og prosesser knyttet til utvikling av både lederskap, og medarbeiderskap. Jon Fredrik har jobbet med design og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer, ledergruppeutvikling og med kurs og foredrag på ulike ledertemaer, samt omfattende erfaring fra individuell lederstøtte og coaching.

Stein Wesenberg

Stein D. Wesenberg er daglig leder og utøvende konsulent i TRI Consulting AS. Han er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, med fordypning innen organisatorisk læring. Stein D. Wesenberg har 20 års erfaring med endringsprosesser, IT-innføringer, effektiviserings- og omorganiseringsprosjekter. Han har lang erfaring som manager og utøvnde konsulent i Deloitte Consulting, hvor han var med å lede enheten for leder- og organisasjonsutvikling. Stein D. Wesenberg var eier og daglig leder av konsulentselskapet GK Change. GK Change er et management consultingselskap i Geelmuyden.kiese. Fra 2004 har han undervist på lederutviklingsprogrammet «Ledelse i Praksis på IØT. Han underviser på Markedshøyskolen i interkommunikasjon og kultur, samt endringsledelse på Master of Technology and Management (MTM) programmet til NHH / NTNU.

Rune Semundseth, SMIA-arrangør

Rune Semundseth, SMIA-arrangør

Rune Semundseth, Tankevekker og Struktør. Master of Marketing Science, BI/NMH 1991. Startet selskapet WebCom i 1996 og var daglig leder i selskapet i 3 år inntil det ble solgt til et børsnotert selskap i 1999. Startet selskapet Businessmastering AS med 2 andre i 2006. Workshop-fasilitator, foredragsholder, forfatter. Igangsatte stiftelsen JAZZAID i 2002 (CSR-seminar + kultur). Initiativtakeren til SMIA (2007). Jobber med leder- og medarbeiderutvikling. Fokus på selvledelse & medarbeiderskap & utviklingssamtaler. Jobber metodisk og strukturert med involvering og pedagogiske prinsipper/metoder. MedarbeiderKODEN er ett eksempel på det. Boken «Medarbeiderkoden», som ble lansert våren 2015, er blitt en bestselger og høsten 2016 ble konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 lansert.

 

Klikk deg inn til SMIA-nettverket her!

 

 

Klikker du deg inn til SMIA-nettverket (følg lenkene) vil du se bl.a. neste møter, bilder fra tidligere møter samt digitale reisebrev og fillmer, Under kan du se ett av reisebrevene; fra 2011-Ekspedisjonen på Oscarsborg, klikk på Marit Breivik og se reisebrevet, evt. på det under for å se tilsvarende fra 2013.

 

En liten kavalkade fra 2014-konferansen:

 

En liten kavalkade fra 2014-konferansen:

 

En liten kavalkade fra 2013-konferansen:

 

Her er invitasjon til 2014-ekspedisjonen på Oscarsborg

[bm_tips_venn]