Visions Goals Activities

Vad är OTILLÄMPLIGT?

Detta är otillämpligt:

Vi strävar efter att definiera klara principer och värderingar, och kunna följa dessa.

För oss är det HELT OTILLÄMPLIGT att:

  1. … bara bedriva ledarskapsutveckling utan att också arbeta med personalutveckling.
  2. ta så mycket plats att det inte finns utrymme för dem som sitter i publiken (i.f.m. workshops och föreläsningar). Vårt mål är därför inte att imponera, men att aktivera.
  3. peka på människor, särskilt i plenum, och säga «Nu ska du bidra
Vi brinner för att göra plats för ALLA och anpassa våra verktyg och metoder på ett SITUATIONSANPASSAT och INDIVIDANPASSAT sätt – så att alla får en bra ram och villkor för sin egen utveckling och tillväxt. Våran webbsidor på businessmastering.se beskriver vad vi brinner för, särskilt essa inspirerande chronics om ledarskap och samarbete.

 

Vad är skillnaden mellan SJÄLVBESTÄMMANDE och MAKTLÖSHET? Vilka metoder är lämpliga för att bemyndiga och ge ansvar?

Hur ser vi till att alla får plats? Hur kan vi aktivera alla, både utåtriktad och inåtvända, i tillväxt och utveckling?

Vad kan vi göra för att skapa goda förutsättningar för den lärande organisation? 

 

 

Dilbert

Hur kan vi undvika att Tor Varhaug (se nedanför) och övriga chefer utsätts för motarbetare? Vad måste till för att anställda underlättar deras närmaste chef? Det är helt otillämpligt att endast ledarna ska underlätta arbetstagare – det måste vara det motsatta också! Enig?

 

Dårllig planlegging er UAKTUELT!

Dålig planering är otillämpligt!

[bm_tips_venn]