Visions Goals Activities

Verktøy og metoder

Markedets mest effektive verktøy og metoder innen selvledelse og medarbeiderskap bidrar til at våre kunder lykkes med å realisere varige endringer av adferd.

Slik skaper vi mer læring og videreutvikling – i et tett samspill mellom businessmastering-miljøet (se «Våre partnere» på førstesiden) og alle våre kunder – som velger businessmastering for å mestre arbeidslivet på en bedre og bedre måte!

businessmastering™ tilbyr markedsledende konsepter for aktivt medarbeiderskap (Medarbeiderkoden) og medarbeidersamtalen (Medarbediersamtalen 2.0). I tillegg leverer vi elementær og effektfull IT-struktur for å understøtte og styrke det tette og fruktbare samspillet mellom leder og medarbeider.businessmastering™ tilbyr også metoder som ikke forutsetter IT, og det er selvsagt fullt mulig å lage en tydelig forventningskontrakt uten bruk av teknologi. Papir kan fungere bra det også, men det kan være smart å benytte innovative verktøy i nettskyen.

businessmastering™ er Nordens markedsleder innen verktøy og metoderfor selvledelse, medarbeiderskap og medarbeidersamtaler. Disse tilbys som såkalt SaaS (Software as a Service).


De viktigste verktøyene i businessmastering toolkit er:

 

Relasjonelle metoder som Forventningskontrakter og makkerordninger skaper tydelighet mellom ledere og medarbeidere.

 

Denne modellen gir et bilde på hva businessmastering™ selvledelsesverktøy er og tilbyr:

businessmastering plattform

 


Ved å bruke businessmastering™ får du veldig nyttig strukturkapital.

Verktøyene for medarbeidersamtalen sørger for at alle ledere er i stand til å følge opp medarbeidersamtalene. Verktøyene for selvledelse tar fordel av og er i tråd med hvordan hjernen vår fungerer.

Bruken av de visuelle målsettingsverktøyene bidrar til at medarbeider selv definerer og visualiserer mål og tilhørende handlingsplaner (se Activity Manager).

Dette innebærer mer indre motivasjon og ditto bedret gjennomføringskraft.

 

«Hemmeligheten ved suksess er hardt arbeid. Det er derfor det er en hemmelighet for de fleste.» – Mark Twain

 

«If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.» – Jim Rohn«Jeg misser på 100% av alle skuddene jeg ikke skyter» – Michael Jordan (tidl. basketball-proff)

[bm_tips_venn]