Visions Goals Activities

Dashboard

Du kan skreddersy din egen inngangsside med det som er viktigst for deg!

Med businessmastering dashboard skreddersyr du din egen inngangsside og velger fra de moduler som din virksomhet har implementert fra businessmastering modulbibliotek.

De mest aktuelle modulene får en bedret synlighet, og de funksjoner som er mest betydningsfulle for deg vil derfor eksponeres som snarveier i åpningsbildet. Enjoy!

 

«Jeg misser på 100% av alle skuddene jeg ikke skyter» – Michael Jordan (tidl. basketball-proff)

[bm_tips_venn]