Visions Goals Activities

Medarbeidersamtalen 2.0

Medarbeidersamtale-modulen Appraisal Manager tilbyr skjematur for og referat-lagring av samtalen, og ikke minst oppfølgingsrutiner for å sikre at tiltak blir gjennomført.

businessmastering™ tilbyr deg struktur og støtte til medarbeidersamtalen / utviklingssamtalen.

Har din virksomhet kontroll på forankringen, planleggingen, gjennomføringen og oppfølging av medarbeidersamtaler?

Vi har løsningen som gir ledere, mellomledere og medarbeidere oversikt, framdrift og kontroll når det gjelder håndtering av medarbeidersamtalene.

Resultatet blir mer motiverte medarbeidere – som får den oppmerksomheten de fortjener og trenger.

En god leder følger opp og en god medarbeider følger opp! Med smarte prosesser og metoder blir hver enkelt medarbeider gradvis mer selvgående!

Vår erfaring er at mange ledere og mellom-ledere ikke har en god nok struktur for å følge opp de mål og tiltak som avtales i en medarbeidersamtale.

I en undersøkelse vi i businessmastering nylig har gjort blant SMB-bedrifter i Norge, viser det seg at 99 av 100 virksomheter er svært utilfreds eller utilfreds med egen oppfølging av medarbeidersamtalene (utviklingssamtalene).

Av denne grunn tilbyr vi en modul som gir struktur og oppfølgingshjelp for leder og medarbeider, og således signifikant effekt i de virksomheter vi jobber med.

Appraisal Manager tilbyr:

  • et interaktivt skjema (skjematur) for medarbeidersamtalen med fokus på områdene personlig og faglig utvikling, samarbeidsforhold (forhold til kunder, kolleger, leder og virksomhet) og rolle/arbeidsforhold
  • mulighet for å lagre nåsituasjon, ønsket situasjon og tiltak – samt definere hvem som skal følge opp når
  • at både leder og medarbeider kan bestille påminnelser for å bli minnet på de tiltak som er definert – sikrer oppfølging
  • at leder ser en oversikt over sine ansatte, med røde, gule og grønne ikoner som viser status i.f.t. de frister som er satt for oppfølging av tiltak – sikrer oppfølging av og fokus på de tiltak som gjenstår.
Full oversikt:

Appraisal-Manager-Oversikt over medarbeidere, og hva som gjenstår hos hvem, er svært nyttig (faktisk helt avgjørende) når vi skal sikre oppfølging av definerte mål og tiltak

For ledelse & personal/HR ble det i 2012 laget en egen rapport-generator – Summary Report som er en gave når ETTERRETTELIGHET skal sikres over hele virksomheten.

Nå kan leder og HR/Personal få fullstendig oversikt over hvordan gjennomføring er, hvor mange prosent som er «på merket» og hvor mange tiltak med forpliktende frister det finnes pr. referat/samtale.

Gjennom businessmastering Summary Report kan utvalgte brukere (noen få) se komplett bilde av hvordan gjennomføring er – ETTERRETTELIGHET – i egen virksomhet – knyttet til arbeidet med utviklingsorienterte og forpliktende medarbeidersamtaler. Dette er trolig den smarteste rapporteringen/oversikten som er å oppdrive i Europa, innen denne type systemstøtte. Når denne funksjonen brukes og kombineres med KONSEKVENSORIENTERT LEDELSE, vil ETTERRETTELIGHET naturlig øke og øke – til den nærmer seg 100%.

 

Her kan du se en filmproduksjon som gir deg innsikt i Goal Manager og Appraisal Manager:

 

«Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions.» – Albert Einstein

[bm_tips_venn]